DE VERMOGENSPLANNER VOOR DE SLIMME ONDERNEMER
menu

Wat is het nut van een levenstestament?

Het levenstestament en waarom dit zo belangrijk is voor jou!

Waarom is een levenstestament belangrijk?

Een levenstestament of überhaupt een testament kan best confronterend zijn… Misschien wil je nog helemaal niet nadenken over je laatste levensfase. Toch kan je het beter wel doen. Zeker nu we steeds ouder worden. De kans dat je wilsonbekwaam wordt, is dus ook groter.

Regie over eigen leven: Met een levenstestament behoud je de regie over je leven, ook als je niet meer in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen. Je kan zelf bepalen wie namens jou optreedt en hoe bepaalde zaken geregeld moeten worden.

Privacy: Een levenstestament kan voorkomen dat er bewindvoering via de rechter moet worden ingesteld. Dit kan leiden tot meer privacy, omdat bewindvoering via de rechter vaak gepaard gaat met openbare procedures en rapportages.

Voorkomen van familieconflicten: Door in een levenstestament duidelijk vast te leggen wie welke taken en bevoegdheden krijgt, kunnen familieconflicten en meningsverschillen worden voorkomen. De wensen van jou zijn immers al van tevoren vastgelegd.

Betrouwbaarheid:
Een levenstestament zorgt ervoor dat iemand die jij goed kent en vertrouwt, de beslissingen kan nemen volgens het levenstestament. Hierdoor wordt de continuïteit en zorgvuldigheid in het nemen van beslissingen gewaardborgd.

Medische en persoonlijke zorg:
Naast financiële zaken kan een levenstestament ook over medische behandelingen en persoonlijke verzorging gaan. Dit zorgt ervoor dat je medische wensen en voorkeuren worden gerespecteerd, zelfs als je daar zelf niet meer over kan beslissen.

Efficiëntie en gemak: Een levenstestament kan ervoor zorgen dat familieleden niet elke keer naar de rechter hoeven te stappen om beslissingen te kunnen nemen. Dit kan het proces efficiënter en gemakkelijker maken voor iedereen.


Hoe leg je een levenstestament vast?
Je kan een levenstestament op laten stellen door een notaris. De notaris kan dit levenstestament aanmelden bij het Centraal Levenstestamentregister. De notaris kan je ook op de hoogte houden van veranderingen in de financiële en medische wetgeving.

Wat zijn de kosten van een levenstestament?
De kosten van een notaris verschilt per notaris. Je kan gemiddeld wel rekening houden met zo’n 500 euro incl. btw. Mijn levenstestament kostte zelf 550 euro incl btw.

#levenstestament #notaris #testament #thijsverlangen

Publicatie datum: 06 september 2023, Door: Thijs Verlangen