DE VERMOGENSPLANNER VOOR DE SLIMME ONDERNEMER
menu

Wel of geen Arbeidsongeschiktheidsverzekering? (AOV)

Wel of geen Arbeidsongeschiktheidsverzekering? (AOV)

Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor het creëren van je eigen financiële vangnet en het beschermen van jezelf en je bedrijf tegen onverwachte gebeurtenissen.

Een van de beste manieren om jezelf te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid is door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of een broodfonds.

Een AOV biedt je als zelfstandige ondernemer een vervangend inkomen als je niet in staat bent om te werken door ziekte of invaliditeit.

Een belangrijk voordeel van een AOV is dat het uitkeert zolang je arbeidsongeschikt bent, tot de overeengekomen eindleeftijd. Je bepaalt zelf welk deel van je inkomen je wilt verzekeren en een lager verzekerd bedrag kan leiden tot een lagere premie.

Een Broodfonds is een alternatieve vorm van een AOV, waarbij je maximaal twee jaar een maandelijkse schenking ontvangt om inkomensverlies op te vangen. Het is een vorm van sociaal verzekeren waarbij je met een groep ondernemers samenwerkt en elkaar ondersteunt.

Hoewel de premie van een AOV vaak hoog is, is het wel fiscaal aftrekbaar. Een verzekeraar bepaalt echter of je arbeidsongeschikt bent en je moet worden gekeurd door een keuringsarts bij ziekte. Eventuele uitkeringen kunnen bovendien worden belast door de overheid.

Er zijn manieren om te besparen op een AOV, zoals het verlengen van de eigen risicoperiode, het kiezen van een lager verzekerd bedrag en het investeren in een aanvullende buffer.

Hoewel vastgoed investeringen een alternatief kunnen zijn voor een AOV, is het niet voor iedereen haalbaar. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over de keuze voor een AOV en alle voor- en nadelen goed af te wegen. Het is van groot belang om te beseffen wat er gebeurt als je arbeidsongeschikt wordt en hoe je dan rond kunt komen.

Door het afsluiten van een AOV of het deelnemen aan een Broodfonds kun je jezelf beschermen tegen onvoorziene omstandigheden en de continuïteit van je bedrijf waarborgen.
Publicatie datum: 22 juni 2023, Door: Thijs Verlangen