DE VERMOGENSPLANNER VOOR DE SLIMME ONDERNEMER
menu

Nieuw box 3-stelsel vanaf 2027!

Nieuw box 3-stelsel vanaf 2027!

Vanaf 2027 zal er het een en ander veranderen in box 3. De Belastingdienst gaat dan kijken naar je werkelijke rendement op spaargeld, schulden en beleggingen. Er zijn in box 3 twee verschillende soorten inkomsten die belast zullen gaan worden, namelijk directe inkomsten en indirecte inkomsten.

Directe inkomsten
Denk hierbij aan spaargeld, huurinkomsten vanuit vastgoed en dividend bij aandelen.


Indirecte inkomsten
Denk hierbij aan winst door waardeontwikkeling van je vermogen. Hier maakt het kabinet onderscheid tussen vermogensaanwasbelasting en vermogenswinstbelasting.

Vermogensaanwasbelasting (ongerealiseerde winst)
Dit is een jaarlijkse belasting over de toegenomen waarde van het vermogen in dat jaar. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor aandelen.
Nadeel: Jaarlijks moet je de waarde bepalen en de stortingen en onttrekkingen bijhouden, zodat je de vermogensaanwas kunt bepalen. Oftewel, er komt een administratieplicht bij.


Vermogenswinstbelasting (gerealiseerde winst)
De vermogenswinstbelasting geldt alleen in uitzonderlijke gevallen. Dit is een belasting op het moment dat de winst wordt gerealiseerd, meestal bij verkoop. Dit geldt voor onroerende zaken, aandelen in familiebedrijven en aandelen in startende innovatieve ondernemingen. Belastingheffing vindt alleen plaats bij vermogenswinst of -verlies en niet bij tussentijdse waardeveranderingen.

Bij banktegoed, zoals spaargeld, wordt alleen het directe rendement belast, zoals rente. Indirect rendement wordt niet belast. Dit gebeurt dus wel bij aandelen beleggen, omdat het rendement groter is daar. Je hebt daar wel aftrekbare kosten: Denk aan bank- en beheerkosten, transactiekosten voor het aan- en verkopen van beleggingen, of de kosten voor betaalde rente.

Er komt wel een verliesverrekening in 2027. Stel je hebt in jaar 1 een rendement van €3.000 euro in box 3 en in het volgende jaar een verlies van €3.000 euro? Dan mag je de verliesverrekening toepassen. Dit zorgt ervoor dat je dan in jaar 1 en in jaar 2 geen belasting hoeft te betalen in box 3. Er is verder geen beperking in het aantal jaren dat je verliezen mag verrekenen. Dus dat is wel top!

Verder houdt het kabinet natuurlijk geen rekening met inflatie, oftewel wanneer je in één jaar 10% rendement maakt, dan moet je over deze 10% rendement belasting betalen + inflatie erbij. Dat vind ik zelf oneerlijk.

Ook komt de vermogensbelastingvrijstelling te vervallen, oftewel je gaat over je gehele vermogen in box 3 vermogensbelasting moeten betalen... Nu is de vrijstelling €57.000 en daarboven moet je pas vermogensbelasting betalen. Er komt wel een heffingsvrij inkomen voor in de plaats. Hiervan is de hoogte nog niet bekend.
Andere veranderingen:
- Schuldendrempel per fiscale partner vervalt in het nieuwe box 3-stelsel, dus je mag meer schulden aftrekken van je vermogen, wat wel weer voordeliger is.

- Netto pensioen en netto lijfrente zijn in het nieuwe stelsel ook vrijgesteld in box 3.

- Voor groen sparen en groen beleggen had je eerst een vrijstelling, maar deze komt te vervallen en hiervoor in de plaats willen ze de heffingskorting verhogen.

Publicatie datum: 26 september 2023, Door: Thijs Verlangen