DE VERMOGENSPLANNER VOOR DE SLIMME ONDERNEMER
menu

Hypotheekrenteaftrek – Verdeel je hypotheekrenteaftrek slim!

Hypotheekrenteaftrek – Verdeel je hypotheekrenteaftrek slim!

In het bezit van een eigen woning met daarop een hypotheek met hypotheekrenteaftrek? Dan mag je de rente aftrekken van je inkomen om zo minder inkomstenbelasting te betalen.

De meeste eigenwoningbezitters betalen zo’n 0,35% eigenwoningforfait over hun WOZ waarde. Over dut bedrag moet je inkomstenbelasting betalen. Echter mag je van dit bedrag je betaalde hypotheekrente afhalen, vervolgens blijft er een bedrag over. Dit bedrag mag je weer slim verdelen tussen je partner en jezelf om je belastbaar inkomen te verlagen.

Je mag niet je eigenwoningforfait optellen bij de minstverdiende en de hypotheekrenteaftrek aftrekken bij de meeest verdienende. De som van deze twee mag je wel verdelen.

Eigenwoningforfait 0,35% x 400.000 euro = 1.400 euro
Hypotheekrenteaftrek = 5.000 euro
Totaal 1.400 – 5.000 euro = 3.600 euro die aftrekbaar Is van je inkomen.

De hypotheekrenteaftrek is versneld afgebouwd tot een maximale aftrek van 36,93%. Verdien jij dus meer dan 73.031 euro in box 1 per jaar, dan mag je over dat hogere gedeelte niks aftrekken.

Het verdelen van de hypotheekrenteaftrek moet je slim doen, Meestal is het handig om de meest verdienende partner te laten genieten van de hypotheekrenteaftrek. Toch zijn er gevallen waarbij dit niet slim is, dit heeft te maken met toeslagen.

De overheid gaat namelijk bij het toekennen van toeslagen uit van je toetsingsinkomen. Dit is je inkomen vanuit werk – eigenwoningaftrek (WOZ – hypotheekrenteaftrek) – andere aftrekposten )o.a. jaarruimte). Hoe lager je toetsingsinkomen, hoe hoger je toeslagen.

Zit je inkomen rond de 40.000 euro bruto per jaar, dan is het interessant om je hypotheekrenteaftrek slim te verdelen. Je marginale belastingdruk is namelijk rond dit bedrag zo’n 76% - 87%. Hier heeft de overheid een mooie tabel voor met de marginale belastingdruk.
Publicatie datum: 22 juni 2023, Door: Thijs Verlangen