DE VERMOGENSPLANNER VOOR DE SLIMME ONDERNEMER
menu

Pensioen Beleggen, er komen positieve veranderingen aan!

Pensioen Beleggen, er komen positieve veranderingen aan!

1 juli 2023 gaat waarschijnlijk de startdatum zijn van de nieuwe pensioenwet. En veranderingen komen er zeker, in mijn ogen voor de derde pijler (Pensioen Beleggen) hele positieve!

In het kort de veranderingen:
• Het opbouwpercentage stijgt van 13,3% naar 30%.
• De periode waarover je mag terugrekenen voor de reserveringsruimte is verlengd naar 10 jaar (was voorheen 7 jaar).
• De maximale reserveringsruimte is verhoogd naar € 38.000, voorheen was dit 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 8.065. Als de periode tot aan de AOW-leeftijd korter was dan 10 jaar, dat was dit een maximumbedrag van € 16.130.
• Daarnaast mag je nu tot 5 jaar na AOW-leeftijd blijven bijdragen, in plaats van tot aan de AOW-leeftijd.

Rekenvoorbeeld van iemand die 35 is en in 2026 begint met het opbouwen van een lijfrente (Pensioen Beleggen), stel hij heeft nog nooit pensioen opgebouwd in het verleden en zijn premiegrondslag (bruto-inkomen vorig jaar – AOW-franchise*) is € 30.000, - per jaar.

In normale mensen taal: je kan straks jaarlijks voor je pensioen als ondernemer meer dan twee keer zoveel inleggen bij een Pensioen Beleggingsrekening. Resultaat: goed pensioen, minder inkomstenbelasting in box 1 en vermogensbelasting in box 3.
Publicatie datum: 22 juni 2023, Door: Thijs Verlangen