DE VERMOGENSPLANNER VOOR DE SLIMME ONDERNEMER
menu

Toeslagen verhogen door gebruik te maken van pensioenbeleggen!

Toeslagen verhogen door gebruik te maken van pensioenbeleggen!

Pensioenbeleggen via bijvoorbeeld Brand New Day of Meesman is een goede manier om pensioen op te bouwen en tegelijkertijd je belastingen te verlagen.

Door geld te storten op een pensioenbeleggingsrekening, kun je het bedrag aftrekken van je inkomen en dus minder belasting betalen nu. Wanneer je met pensioen gaat of stopt met werken, betaal je wel belasting over het uitgekeerde bedrag, maar dit is vaak lager dan wat je nu moet betalen.

Door de nieuwe ingegaande pensioenwet is het bedrag dat je mag beleggen ook nog eens flink verhoogd! Hiervoor was het bedrag dat je mocht beleggen gebaseerd op je inkomen verminderd met de AOW-franchise (een bedrag dat niet meetelt voor je pensioenopbouw). Nu is dit percentage verhoogd van 13,3% naar 30%, en dat betekent dat je meer dan twee keer zoveel kunt beleggen met hetzelfde inkomen.

Doordat je dus meer kan pensioenbeleggen met hetzelfde inkomen kan je hier je toetsingsinkomen waar de belastingdienst mee rekent flink omlaag brengen. Hoe lager je toetsingsinkomen. Hoe hoger de toeslagen. Je moet dan denken aan de kinderopvangtoeslag, de kindgebonden budget, huurtoeslag en zorgtoeslag.

Je jaarruimte kan je trouwens berekenen aan de hand van de jaarruimte berekentool op Brand New Day.
Link: Jaarruimte berekenen Publicatie datum: 27 juni 2023, Door: Thijs Verlangen